Nêu cao tính chủ động sáng tạo trong tiến hành công tác Đảng, chính trị

      Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) là một mặt công tác cơ bản của lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện. Trong những năm qua hoạt động CTĐ, CTCT của Bệnh viện đã bám sát thực tế nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò hiệu quả trong tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ, làm nền tảng tinh thần vững chắc cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
      Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và của Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần, những năm qua Đảng ủy Bệnh viện luôn xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng trong Bệnh viện. Đảng bộ đã xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền, quy chế làm việc của Đảng ủy, Chi bộ, đảm bảo sinh hoạt đảng theo định kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT kết quả nổi bật là: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các khoa, ban, phân viện tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ khám, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và nghiên cứu khoa học. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Quân khu; thực hiện có hiệu quả đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", do vậy, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng ngày càng được nâng lên. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm đối với sĩ quan, QNCN 100% đạt yêu cầu, có hơn 83% khá, giỏi; HSQ-CS có 100% đạt yêu cầu có hơn 80% khá, giỏi.
Đại tá QUẢN HOÀNG HÀ Chính ủy Bệnh viện
      Công tác xây dựng đảng được Đảng bộ chủ động triển khai tích cực, sáng tạo, hiệu quả, nhất là đã tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ". Tích cực chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội các chi đảng bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025. Kết hợp xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng cơ quan khoa, ban VMTD. Kết hợp xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến với khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém.
      Thực hiện chức năng "Đội quân công tác", Bệnh viện có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác dân vận như thông qua hoạt động khám, chữa bệnh đã tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của Quân đội, của Quân khu và Bệnh viện; tổ chức các đoàn cán bộ y bác sĩ thăm khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân vùng biên giới, hải đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh, Đoàn KTQP 327; thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân các dịp lễ tết; thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo người có công với cách mạng, thể hiện tinh thần đạo lý “uống nước nhớ nguồn” hàng năm với số tiền hàng chục triệu đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức quần chúng Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả nền nếp. Các mặt công tác khác như kiể’m tra, giám sát, Bảo vệ an ninh góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Bệnh viện.
      Có thể khẳng định rằng, với kết quả toàn diện trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT những năm qua là nhân tố cơ bản quyết định nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Bệnh viện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của người chỉ huy, Ban Giám đốc Bệnh viện, của các khoa, ban và hiệu quả hoạt động của các tổ’ chức quần chúng. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng chính trị tinh thần của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện trong tình hình hiện nay.
      Với những kết quả đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, ngày 20/12/1994 Bệnh viện vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Năm 2000 Bệnh viện được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba; năm 2005 được tặng Huân chương Quân công Hạng Nhì. Năm 2010 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất. Năm 2013 được Bộ trưởng BQP tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn (2011 - 2012); BTL Quân khu 3 tặng Danh hiệu “Cờ thi đua quyết thắng” trong phong trào thi đua quyết thắng và tặng danh hiệu đơn vị VMTD năm 2013; Đảng bộ Quân khu 3 tặng Bằng khen Đảng bộ Bệnh viện đạt tiêu chuẩn tổ’ chức đảng TSVM 3 năm liên tục 2011-2013. Năm 2014 BTL tặng Danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Năm 2015 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; BTL Quân khu 3 tặng Bằng khen trong ngành Hậu cần Quân đội giai đoạn 2010­2015; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2010-2015. Năm 2018 BTL Quân khu 3 tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biể’u, xuất sắc trong 5 năm (2013-2018) thực hiện công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội.
      Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, hoạt động CTĐ, CTCT cũng còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót đó là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn thiếu toàn diện và chiều sâu, chưa thật sự vững chắc. Chưa khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu trong quản lý giải quyết tư tưởng và kỷ luật của cán bộ, nhân viên; một số cán bộ, đảng viên nhận thức về tình hình nhiệm vụ còn hạn chế, chưa tâm huyết, gắn bó, yêu nghề, ý thức xây dựng Bệnh viện còn yếu. Trong sinh hoạt đảng, tính tự phê bình và phê bình chưa cao; năng lực cụ thể hóa Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, chi bộ còn hạn chế. Nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT thực hiện chưa thường xuyên chặt chẽ, nội dung tiến hành một số nhiệm vụ chưa nhạy bén; sự phối hợp giữa các ban, ngành chưa hiệu quả. Công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm chưa kịp thời. Hạn chế đó có nhiều nguyên nhân, song trước hết là do năng lực tiến hành CTĐ, CTCT của cơ quan chính trị, của Chính ủy, của Đảng ủy Bệnh viện còn hạn chế, chưa có nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, đột phá vào nhiệm vụ trung tâm và khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tính nguyên tắc, tính giáo dục, tính chiến đấu trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT chưa được phát huy, còn hiện tượng xem nhẹ ở một số cấp ủy, một số cán bộ, đảng viên, nhân viên chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, có tư tưởng cầm chừng, chưa tâm huyết gắn bó xây dựng Bệnh viện. Cá biệt có đồng chí cán bộ thiếu bản lĩnh, còn dao động tư tưởng, chưa gương mẫu trong công tác.
      Từ những ưu điểm và kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng ủy Bệnh viện rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong Bệnh viện đó là:
      Một là: Thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị nghị quyết của Đảng ủy BTL Quân khu, Cục Hậu cần. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong Bệnh viện thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chính trị, cấp ủy bí thư, cán bộ chủ trì khoa, ban trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT.
      Hai là: Đề cao phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể trong lãnh đạo và vai trò của cá nhân; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT trong Bệnh viện, nhất là đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên nhiệm vụ, giáo dục thuyết phục với biện pháp hành chính. Xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và y đức trong sáng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên của Bệnh viện.
      Ba là: Thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác đối với cán bộ chủ trì, cấp ủy bí thư. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi đảng bộ. Đổi mới nền nếp lãnh đạo, làm việc, chế độ sinh hoạt cho phù hợp với nhiệm vụ trong điều kiện mới, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao giữa lãnh đạo chỉ huy và các khoa, ban, phân viện.
      Bốn là: Giữ vững mối quan hệ đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và các cơ sở y tế của địa phương. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên tạo sức mạnh tổng hợp trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT.
      Năm là: Xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cấp ủy, bí thư vững mạnh, có trình độ năng lực chuyên môn, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.
      Trải qua 70 năm trưởng thành và phát triển, từ hai đội quân y ngày đầu thành lập với biên chế gọn, nhẹ, có số lượng đảng viên ít, đến nay đã thành Đảng bộ cơ sở lớn mạnh, có một Đảng bộ bộ phận và 31 chi bộ trực thuộc với số lượng đảng viên trên 400 đồng chí. Đảng bộ Bệnh viện đã thực sự là một tổ chức chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ Bệnh viện, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Danh hiệu trong sạch vững mạnh Đảng bộ đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ nhất về vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Những kết quả, kinh nghiệm hoạt động CTĐ, CTCT của Bệnh viện trong những năm qua là có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc chặt chẽ của Đảng ủy, BTL Quân khu, của Cục Hậu cần cũng như sự phấn đấu vươn lên "Vượt khó, sáng tạo" của các thế hệ cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Vai trò lãnh đạo của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, cấp ủy các khoa, ban; đó cũng là những kết quả đáng tự hào, những kinh nghiệm hay tiếp tục được nhân rộng, phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần quyết định xây dựng Bệnh viện VMTD tiêu biểu trong giai đoạn mới.
Bệnh viện Quân y 7.
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button