PHÒNG THAM MƯU - HÀNH CHÍNH

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thượng tá - Dương Đức Ngọc
Trưởng Phòng Tham mưu - Hành chính
1. Chức năng nhiệm vụ
Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Chỉ huy Bệnh viện về các lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
- Tổ chức công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn trong cơ quan đơn vị. Phối hợp hợp đồng với các cơ quan chức năng trên địa bàn giữ vững an ninh trật tự. Duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy.
- Duy trì nghiêm chế độ văn thư bảo mật, tiếp nhận công văn tài liệu soạn thảo, ký ban hành văn bản, lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ tài liệu, lưu trữ, quản lý sử dụng con dấu.
- Truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện đến các khoa, ban.
- Tổ chức đón tiếp khách bố trí nơi ăn ở, lịch làm việc với khách, tổ chức các cuộc họp. Theo dõi, sử dụng, quản lý vật tư văn phòng.
2. Thành tích đạt được
- Đơn vị tiên tiến: 2014, 2015
- Giấy khen Cục Hậu cần: 2017
Phòng Tham mưu - Hành chính.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button