KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP - NỘI TIẾT

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Đại tá - Bác sỹ CKII - Lê Xuân Bách
Chủ nhiệm Khoa Cơ xương khớp - Nội tiết
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ để hoàn thành tốt công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Tiến hành cấp cứu, điều trị các mặt bệnh nội khoa nói chung cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ cấp thiếu tá trở lên, cán bộ hưu trí, người có công...
- Tổ chức hội chẩn khoa, đề nghị hội chẩn viện và kiểm thảo tử vong các bệnh nhân tử vong trong khoa.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và làm tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
2. Thành tích đạt được
- Đạt đơn vị tiên tiến: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- 01 đề tài cấp Quân khu của Đ/c Lê Xuân Bách
- 03 đề tài cấp cơ sở của Đ/c Lê Xuân Bách
- 02 đề tài cấp cơ sở của Đ/c Trần Thị Ngoan
Khoa Cơ xương khớp - Nội tiết.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button