KHOA CẤP CỨU

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Đại tá  Thạc sỹ - Phạm Quang Trung
Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu
Chức năng nhiệm vụ
- Tiếp nhận và xử trí bệnh nhân cấp cứu trong giờ hành chính và tất cả các trường hợp đến khám ngoài giờ hành chính.
- Phân loại và chuyển bệnh nhân vào các khoa điều trị nội trú theo đúng chuyên khoa, đúng chế độ.
- Xác chẩn và chịu trách nhiệm trường hợp ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn và tử vong ngoại viện.
Khoa Cấp cứu.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button