KHOA TRANG BỊ

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thượng tá – Dược sỹ CKI - Nguyễn Hữu Sản
Chủ nhiệm Khoa Trang bị
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Xây dựng phương án mua sắm, lắp đặt, sửa chữa máy theo quy phạm tiêu chuẩn Nhà nước, ngành để trình cấp trên phê duyệt, đấu thầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và tổ chức thanh lý tài sản là trang thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.
- Lập hồ sơ, lý lịch của tất cả các loại máy móc, trang thiết bị y tế; xây dựng quy trình vận hành, bảo quản, về kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Tổ chức duy tu bảo dưỡng trang thiết bị y tế kịp thời.
- Tiến hành công tác sơ kết, tổng kết, thống kê báo cáo cho ban Giám đốc Bệnh viện và cơ quan nghiệp vụ cấp trên theo đúng mẫu quy định, kịp thời về tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện.
2. Thành tích đạt được
- Đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến năm 2012; 2013; 2014; 2017.
- Sáng kiến cải tiến kỹ thuật:
           + Đèn in tên phim Xquang đạt giải 3 Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật toàn quân năm 2015
          + Kính hiển vi kết nối máy vi tính bằng camera - Đạt giải B Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị hậu cần năm 2018.
Khoa Trang bị.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button