KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Trung tá - Bác sỹ CKII - Trần Cao Thượng
Chủ nhiệm Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ để hoàn thành tốt công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Tiến hành cấp cứu, điều trị các mặt bệnh ngoại khoa chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, mạch máu, sọ não, cột sống cho bộ đội, thương bệnh binh, người có công và các đối tượng khác.
- Tổ chức hội chẩn khoa, đề nghị hội chẩn viện và kiểm thảo tử vong các bệnh nhân tử vong trong khoa.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và làm tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
2. Thành tích đạt được
- Danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1973
- Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 1982
- Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm: 1977, 1978, 1982, 1983, 1988, 1989
- 05 đề tài NCKH, trong đó 04 đề tài cấp cơ sở, 01 đề tài cấp Quân khu.
Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button