KHOA DINH DƯỠNG

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thượng tá - Nguyễn Kim Chung
Chủ nhiệm Khoa Dinh Dưỡng
1. Chức năng nhiệm vụ
- Đảm bảo suất ăn theo bệnh lý cho bệnh nhân trong toàn Bệnh viện.
- Xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, hàm lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho từng mặt bệnh cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.
2. Thành tích đạt được
- Đơn vị tiên tiến: 2010, 2012, 2017
- Đơn vị TSVM: 2014, 2018.
Khoa Dinh dưỡng
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button