KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thiếu tá - Bác sỹ CKI - Lê Quốc Đạt
Phó Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền
Chức năng, nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ để hoàn thành tốt công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Tiến hành điều trị các mặt bệnh nội khoa, ngoại khoa bằng phương pháp y dược học cổ truyền cho bộ đội, thương bệnh binh, người có công và các đối tượng khác.
- Tổ chức hội chẩn khoa, đề nghị hội chẩn viện và kiểm thảo tử vong các bệnh nhân tử vong trong khoa.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và làm tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
Khoa Y học cổ truyền.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button