PHÒNG TÀI CHÍNH

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thiếu tá - Trần Quốc Chính
Trưởng phòng Tài chính
1. Chức năng nhiệm vụ
Cơ quan tài chính có trách nhiệm làm tham mưu và giúp chỉ huy đơn vị thực hiện công tác tài chính của đơn vị, đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên.
- Lập dự toán ngân sách Nhà nước.
- Chấp hành ngân sách Nhà nước.
- Kế toán và quyết toán Nhà nước.
- Tổ chức quản lý vốn tài sản, quản lý giá và thực hiện nghiệp vụ về Kho bạc, Ngân hàng có liên quan.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với hoạt động tài chính của các ngành, các đơn vị.
2. Thành tích đạt được
- Bằng khen hoàn thành XSNV năm 2004
- Giấy khen tổ chức đảng TSVM giai đoạn 2010, 2015
- Giấy khen tổ chức đảng TSVM giai đoạn 3 năm 2011, 2012, 2013
- Danh hiệu đơn vị tiên tiến: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Trưởng phòng Tài chính.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button