KHOA TRUYỀN NHIỄM - DA LIỄU

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Trung tá - Thạc sỹ - Nguyễn Ngọc Anh
Chủ nhiệm khoa Truyền nhiễm - Da liễu
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ để hoàn thành tốt công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Tiến hành cấp cứu, điều trị các mặt bệnh nội khoa chuyên ngành truyền nhiễm, bệnh phổi, da liễu cho bộ đội, thương bệnh binh, người có công và các đối tượng khác.
- Tổ chức hội chẩn khoa, đề nghị hội chẩn viện và kiểm thảo tử vong các bệnh nhân tử vong trong khoa.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và làm tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
2. Thành tích đạt được
- Huân chương Chiến công hạng Nhất năm 1983
- Đơn vị quyết thắng các năm: 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1984, 1988
- Bằng khen TCHC năm 2019.
Khoa Truyền nhiễm - Da liễu.

 

 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button