PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Trung tá - Bác sỹ CKI - Trần Đăng Khoa
Trưởng phòng Điều dưỡng
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Căn cứ vào kế hoạch chung của Bệnh viện để xây dựng kế hoạch hoạt động của ban, trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong toàn Bệnh viện
- Duy trì sinh hoạt hệ thống y tá - điều dưỡng của toàn bệnh viện tổ chức kiểm tra, giám sát điều dưỡng, KTV, trợ giúp, chăm sóc, tuân thủ quy trình quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh.
- Tổ chức huấn luyện cho đội ngũ y tá - điều dưỡng trong bệnh viện về kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân. Phân công và kiểm tra công tác huấn luyện của y tá - điều dưỡng trưởng các khoa theo từng chuyên khoa.
2. Thành tích đạt được
- Danh hiệu đơn vị tiên tiến năm: 2011,2012, 2014, 2019.
 Phòng Điều dưỡng.
 
 
 
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button