KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thiếu tá - Bác sỹ CKI - Trần Văn Hiệp 
Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán hình ảnh
1. Chức năng nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ đáp ứng mọi yêu cầu về cận lâm sàng cho công tác cấp cứu, điều trị, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Chịu trách nhiệm tất cả các kết quả trả lời hình ảnh như: Xquang, CT Scanner, MRI,đo mật độ loãng xương...
- Tham gia thông qua mổ của Bệnh viện, tham gia hội chẩn viện (khi được mời).
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị (đặc biệt các trang thiết bị hiện đại, đắt tiền.) được trang bị để phục vụ tốt cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
2. Thành tích đạt được
- Bằng khen: 04
- Giấy khen: 03
- Đơn vị tiên tiến: 04
- Đề tài cấp Quân khu: 02
- Đề tài cấp Bệnh viện: 03.
Khoa Chẩn đoán hình ảnh.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button