BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

 
Giám đốc
Thượng tá - BSCKII - Hoàng Văn Lý
 
Chính ủy
Đại tá - Quản Hoàng Hà
 
(Ảnh)
Đang cập nhật...
 
 
Phó Giám đốc
Đại tá - BSCKI
Dương Đình Thắng 
Phó Giám Đốc
Đại tá - Tiến sỹ
Trần Đình Hưng
 
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button