PHÒNG CHÍNH TRỊ

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Trung tá - Nguyễn Văn Nghị
Trưởng phòng Chính trị
1. Chức năng nhiệm vụ
- Đảm nhiệm CTĐ, CTCT ở Bệnh viện, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính ủy Bệnh viện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Chính trị Cục Hậu cần.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật.
- Hướng dẫn xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Hướng dẫn các khoa, ban làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt.
- Nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc về chế độ, chính sách; hướng dẫn xây dựng các tổ chức quần chúng và HĐQN vững mạnh.
- Tham gia nghiên cứu phát triển khoa học xã hội nhân văn quân sự; quản lý sử dụng kinh phí, vật tư CTĐ, CTCT.
2. Thành tích đạt được
- Đơn vị quyết thắng: 1983, 1989
- Bằng khen: 1979, 1988
- Đơn vị tiên tiến: 2013
- Giấy khen: 1978, 2007, 2008, 2010
Phòng Chính trị.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button