KHOA CHẨN ĐOÁN CHỨC NĂNG

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Đại tá - Thạc sỹ - Phan Thị Bích Lân
Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán chức năng
Chức năng, nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ đáp ứng mọi yêu cầu về cận lâm sàng cho công tác cấp cứu, điều trị, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Chịu trách nhiệm tất cả các kết quả trả lời về thăm dò chức năng như: siêu âm, điện tim, nội soi...
- Tham gia thông qua mổ của Bệnh viện, tham gia hội chẩn viện (khi được mời).
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị (đặc biệt các trang thiết bị hiện đại, đắt tiền.) được trang bị để phục vụ tốt cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
Khoa Chẩn đoán chức năng.
 
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button