KHOA GÂY MÊ - HỒI SỨC

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thiếu tá - Bác sỹ CKI - Phạm Văn Thành
Chủ nhiệm Khoa Gây mê - Hồi sức
1. Chức năng nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ để hoàn thành tốt công tác gây mê và tổ chức phòng mổ cho bệnh nhân của các khoa ngoại một cách nhanh chóng và có hiệu quả cao nhất, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Tổ chức thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch đã được duyệt. Phân công kíp gây mê và tiếp dụng cụ. Sắp xếp bệnh nhân vào các buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật của chuyên khoa. Thường xuyên bố trí bàn phẫu thuật thường trực cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.
- Thực hiện nghiêm chỉnh và đúng quy trình công tác vô khuẩn và các chế độ chuyên môn của bệnh viện.
2. Thành tích đạt được
- Đơn vị Quyết thắng: 2018
- Đơn vị tiên tiến: 2012, 2016, 2017, 2019
- 02 Giấy khen năm 2016
- 02 Giấy khen Đảng: 2016, 2018.
Khoa Gây mê - Hồi sức.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button