KHOA KHÁM BỆNH

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Trung tá - Bác sỹ CKI - Đặng Hồng Nam
Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh
Chức năng nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực để hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh trong giờ hành chính, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Tiến hành công tác cấp cứu, khám bệnh, điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính, cho nhập viện điều trị những trường hợp bệnh nhân nặng thuộc diện cấp cứu hoặc bệnh lý cấp tính, kịp thời điều chỉnh các phòng khám để người đến khám bệnh không phải chờ đợi quá lâu. Hiệp đồng chặt chẽ với các khoa, ban, cơ quan để điều chỉnh lưu lượng bệnh nhân ra, vào viện ...
Khoa Khám bệnh.

 

 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button