KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Trung tá - Bác sỹ CKI - Mai Đức Đồng
Chủ nhiệm Khoa Chống nhiễm khuẩn
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Giám sát, phát hiện và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời nhằm kiểm soát những trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế và những bệnh có nguy cơ lây lan thành dịch.
- Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc tuân thủ quy trình của các khoa ban trong Bệnh viện.
- Tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện các kiến thức và kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học sinh, sinh viên y, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
2. Thành tích đạt được
- Đơn vị tiên tiến năm 2012.
Khoa Chống nhiễm khuẩn.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button