PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thiếu tá - Bác sỹ CKI - Nguyễn Văn Phong
Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Căn cứ vào chỉ thị của Giám đốc Bệnh viện và nghị quyết của Đảng ủy Bệnh viện để dự thảo kế hoạch hàng năm về công tác chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện, trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt.
- Tổ chức và quản lý lực lượng của Bệnh viện thường trực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong các trường hợp cần thiết.
- Nắm vững số lượng người vào viện, ra viện chuyển viện, tử vong, các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, khó chẩn đoán, nằm điều trị dài ngày, báo cáo Giám đốc Bệnh viện để có hướng giải quyết.
- Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thống kê báo cáo cho cơ quan cấp trên theo đúng mẫu quy định, đủ nội dung và kịp thời.
2. Thành tích đạt được
- Danh hiệu đơn vị tiên tiến các năm từ: 2010 đến 2019
- Đề tài nghiên cứu khoa học: 01 đề tài cấp cơ sở.
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button