KHOA NỘI TIÊU HÓA - BỆNH MÁU

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

 
Thiếu tá - Thạc sỹ - Phạm Văn Dũng
Phó Chủ nhiệm Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh máu
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ để hoàn thành tốt công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Tiến hành cấp cứu, điều trị các mặt bệnh nội khoa chuyên ngành tiêu hóa, bệnh máu cho bộ đội, thương bệnh binh, người có công và các đối tượng khác.
- Tổ chức hội chẩn khoa, đề nghị hội chẩn viện và kiểm thảo tử vong các bệnh nhân tử vong trong khoa.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và làm tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
2. Thành tích đạt được
- Đơn vị tiên tiến năm 2011, 2013, 2014.
Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh máu.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button