KHOA THẬN LỌC MÁU

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thiếu tá - Bác sỹ CKI - Hứa Trung Kiên
Chủ nhiệm Khoa Thận lọc máu
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ để hoàn thành tốt công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống.
- Tiến hành cấp cứu, điều trị các mặt bệnh nội khoa chuyên ngành thận, tiết niệu, lọc máu chu kỳ, lọc máu cấp cứu cho bộ đội, thương bệnh binh, người có công và các đối tượng khác.
- Tổ chức hội chẩn khoa, đề nghị hội chẩn viện và kiểm thảo tử vong các bệnh nhân tử vong trong khoa.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và làm tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.
2. Thành tích đạt được
- Danh hiệu đơn vị tiên tiến năm 2019.
Khoa Thận lọc máu.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button