KHOA TAI - MŨI - HỌNG

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Đại tá - Bác sỹ CKII - Nguyễn Thái Hùng
Chủ nhiệm Khoa Tai - Mũi - Họng
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ để hoàn thành tốt công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống. 
- Tiến hành cấp cứu, điều trị các mặt bệnh nội khoa, ngoại khoa chuyên ngành tai mũi họng cho bộ đội, thương bệnh binh, người có công và các đối tượng khác.
- Tổ chức hội chẩn khoa, đề nghị hội chẩn viện và kiểm thảo tử vong các bệnh nhân tử vong trong khoa.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và làm tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.                                             
2. Thành tích đạt được                                                             
- Đơn vị tiên tiến các năm 2012; 2014; 2015; 2016
- Đề tài Bệnh viện năm 2010 “Đánh giá hiệu quả thông khí của phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn, cuốn dưới tại Bệnh viện Quân y 7 Quân khu 3”.
- Đề tài Quân khu năm 2015: “Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn dưới, có đông điện trong điều trị Viêm mũi dị ứng, thoái hóa cuốn tại Bệnh viện Quân y 7 Quân khu 3”.
- Đề tài: Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật Cắt Amydal gây mê nội khí quản tại Bệnh viện Quân y 7 năm 2017.
Khoa Tai - Mũi - Họng.

 

 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button