BỆNH VIỆN QUÂN Y 7 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Sáng ngày 07/6/2024, Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần Quân khu 3) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Nguyên – Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu.

Lãnh đạo Bệnh viện khai mạc Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bệnh viện Quân y 7 đã tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tổ chức duy trì nghiêm chế độ thường trực SSCĐ, huấn luyện theo kế hoạch; nghiên cứu khoa học; tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, bảo đảm tốt công tác hậu cần-kỹ thuật và tài chính cho các nhiệm vụ.

Thông qua hội nghị nhằm đánh những giá kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 và đưa ra phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Các ý kiến trong hội nghị đã nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, nguyên nhân của những tồn tại và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tá Lê Nguyên - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Nguyên - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu đánh giá cao những nỗ lực đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 7 và chỉ ra những điểm tồn tại để Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện cần tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi trong 6 tháng cuối năm 2024.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Bệnh viện Quân y 7 xác định thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là phục vụ và tham gia diễn tập của Cục Hậu cần và Quân khu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao, đồng thời, tổ chức có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy chấp hành kỷ luật và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột xuất khác./.

Truyền thông Bệnh viện quân y 7.

Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button