Yêu cầu báo giá phục vụ xây dựng dự toán mua sắm vật tư y tế dùng chung năm 2023-2024

Mua sắm trang thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm  hoá chất, sinh phẩm y tế cho năm 2023-2024 tại Bệnh viện quân y 7.

Bệnh viện quân y 7

Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button