Thông báo Yêu cầu báo giá

Bệnh viện Quân y 7 - Cục Hậu cần Quân khu 3 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua bổ sung vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 (lần 4) áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, với nội dung cụ thể như sau:

Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button