Thông báo về việc tham gia dự thầu gói dự án "Thuê hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và số hóa bệnh án trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện quân y 7"

     Bệnh viện quân y 7 đang tiến hành các thủ tục để triển khai gói dự án "Thuê hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và số hóa bệnh án trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện quân y 7"
      Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia gói thầu.

Bệnh viện quân y 7.

Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button