Thông báo mời thầu "Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện quân y 7 năm 2024"

Bệnh viện quân y 7, Cục Hậu cần Quân khu 3 có nhu cầu tìm kiếm đơn vị thực hiện, cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện quân y 7 năm 2024, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu. Với nội dung cụ thể như sau:

Kính mời các đơn vị đủ năng lực, tư cách pháp nhân tham gia lựa thầu.

Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button