Đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 7, Cục Hậu cần Quân khu 3 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

     Thực hiện Hướng dẫn số 675/HD-PCT ngày 28/12/2021 của Phòng Chính trị Cục Hậu cần về việc tổ chức Đại hội đoàn các cấp trong Cục Hậu cần (2022-2027); Kế hoạch số 42/KH-CT ngày 25/02/2022 của Ban Chính trị Bệnh viện Quân y 7 về tổ chức Đại hội Đoàn Cơ sở Bệnh viện nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 25/3/2022 Đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 7, Cục Hậu cần tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.
 
 
 
 
     Về dự chỉ đạo, theo dõi, động viên Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Bệnh viện Quân y 7, Cục Hậu cần; đại biểu Hội Phụ nữ cơ sở; Công đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Bệnh viện. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017- 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để bầu vào Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hậu cần lần thứ X.
     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Quản Hoàng Hà - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đoàn cơ sở Bệnh viện đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả; triển khai toàn diện, đồng bộ; tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, đặc biệt là đã xung kích tham gia có hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, tham gia đóng góp ý kiến với chỉ huy trong công tác khám, thu dung cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị.
     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện nhiệm kỳ 2022-2027; 30 đồng chí đại diện cho hơn 70 cán bộ, đoàn viên đi dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cục Hậu cần lần thứ X với số phiếu tín nhiệm cao. (HC)
Bài, ảnh: Duy Loan - BVQY7.
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button