Bệnh viện quân y 7 Thông báo về việc làm bù ngày nghỉ lễ

Căn cứ vào văn bản số 2450/VPCP-KGVX gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2024. Bệnh viện quân y 7 làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024 theo đúng quy định.

Bệnh viện quân y 7

Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button