Quân y 7 ... 70 năm

Từ ngày viện 7 ra đời

Thất thập nhiên ấy nhớ lời Bác răn

Lương y từ mẫu thiện căn

Cứu người chẳng quản khó khăn nhọc nhằn

 

Đêm ngày nỗi niềm trở trăn

Biết bao thế hệ đi ngăn giặc thù

Sinh ra ở tại chiến khu

Vô Tranh xóm núi đặc thù Thái Nguyên

 

Mấy cuộc chinh chiến đi xuyên

Quân y viện 7 con thuyền vượt khơi

Cán bộ chiến sỹ nhớ thời

Cha anh đi trước nguyện lời sắt son!

 

Vì dân, vì nước, vì non

Bước theo cờ Đảng không mòn niềm tin

Truyền thống mãi nguyện giữ gìn

Vẻ vang danh hiệu đến nghìn năm sau

 

Blu áo chẳng phai màu

Chiến sỹ áo trẳng ngẩng đầu kiên trung

Quân y viện 7 anh hùng

Vinh dự đón Bác chung vui một nhà!

 

Cháu con quây lấy người Cha

Hứa rằng đoàn kết để mà tiến lên

Tay nghề, tay súng vững bền

Chăm lo sức khỏe xây nền tương lai

 

Hôm nay, Con viết một bài

Rưng rưng dòng lệ chảy dài bờ mi

Ngày xưa, vật chất có gì

Nhà tranh vách đất, đạn thì như mưa

 

Cha anh đi sớm về trưa

Xây dựng đơn vị say sưa nhiệt tình

Đất nước lập lại hòa binh

Đoàn quân áo trắng chúng mình chung tay

 

Chúng con xin hứa từ nay

Thanh niên xung kích đánh bay giặc thù

Xứng danh sinh ở chiến khu

Quân y viện 7 blu anh hùng!

Nguyễn Đức Trung

Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button