Kỹ thuật siêu âm mắt

     Siêu âm mắt và là kỹ thuật sử dụng sóng âm thanh có tần số cao nhằm ghi lại và tái tạo hình ảnh chi tiết cấu tạo mắt và hốc mắt. Qua hình ảnh thu được, bác sĩ có thể quan sát chi tiết cấu trúc bên trong mắt, kết hợp với khám mắt bên ngoài để đưa ra chẩn đoán chính xác về tình trạng bệnh lý.
Bệnh viện Quân y 7.
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button